Pravidla hry "Krabice živých" ročník *2008 †2009


I. Předpoklady

1. Zúčastnit hry se může každý, kdo je zaregistrovaným uživatelem na serveru Lopuch. Další informace o hře a přidruženou diskusi je možno nalézt v klubu Krabice Živých na tomtéž serveru.


II. Pravidla hry

1. Každý účastník hry (dále jen hráč), si pro sebe sepíše seznam dvaceti dosud žijících lidí, u kterých předpokládá, že během jednoho roku zemřou. Tyto osoby budeme nazývat nominace. Jednu ze svých dvaceti nominací si může každý hráč označit žolíkem.

2. Takto sestavené seznamy musí hráči odeslat jednomu z moderátorů hry do pošty na diskuzním serveru Lopuch dříve než hra začne (viz IV. Harmonogram). Nominační vzkazy obsahující titulek "Krabice Živých" mají mnohem menší šanci, že budou moderátory přehlédnuty.

3. Za každou úspěšnou nominaci (nominovaná osoba umře v průběhu hry, bere se v potaz místní čas vzhledem k místu úmrtí) získává hráč bod.
3a. Byla-li tato nominace navíc označena žolíkem, získává hráč ještě jeden prémiový bod navíc.
3b. Výskok, na který nebylo upozorněno do tří měsícu v klubu příslušným příspěvkem (viz níže), propadá a můžete se s ním odebrat třeba do psychologické poradny. To je při novém ročníku keců a takové knedle si přivleče v září mrtvolu z listopadu. Nedík.
(formát oznamujícího příspěvku)
Titulek: výskok
text příspěvku: jméno, datum narození, datum úmrtí, případné další informace

4. Dosáhnou-li někteří hráči 21 bodů, končí hra jejich vítězstvím před časovým limitem.
4a. Dosáhnou-li někteří hráči 20 bodů (a nemají žádnou nominaci označenou žolíkem a zároveň hra ještě neskoničla podle bodu II.4), končí hra jejich vítězstvím před časovým limitem.

5. Pokud skončí časový limit, stává se vítězem ten, kdo má nejvyšší počet bodů. Pokud je takových hráčů více, přichází na řadu náhlá smrt.


III. Náhlá smrt

1. Náhlé smrti se účastní jen ti hráči, kteří měli v době konce řádné hrací doby (viz IV. Harmonogram) shodně nejvíce bodů.

2. Vítězem hry se stávaji ti hráči, kteří zaznamenají v průběhu náhle smrti první bod.


IV. Harmonogram

1. Nominace (viz bod II.1) pro ročník *2008 †2009 již není možno zasílat.

2. Nominace přijaté nejpozději do půlnoci 30.9.2008 lopušího byly zařazeny do hry.

3. 1.10.2008 První soutěžní den ročníku *2008 †2009.

4. 30.9.2008 Poslední soutěžní den ročníku *2007 †2008.

5. Do 31.10.2008 lze podávat protesty k ročníku *2007 †2008, pak bude tento uzavřen.

6. Do 31.12.2009 lze podávat protesty k ročníku *2008 †2009 (v souladu s pravidlem 3b o nárokování výskoku), pak bude tento uzavřen.

V. Dodatky

A. Hru mohou hrát i moderátoři.
B. Nominace musí být takové, aby moderátoři mohli snadno ověřit úmrtí nominovaných osob.
C. Konečné slovo v otázce nominace mají moderátoři, pokud máte pochyby ohledně platnosti své zamýšlené nominace, tak se jich raději zeptejte.
C.2 Jimmy Hoffa není platná nominace.
D. Moderátoři mají rovněž konečné slovo v případě, že případnou spornou situaci pravidla hry neřeší.