Pravidla hry "Krabice živých" ročník *2005 †2006


I. Předpoklady

1. Zúčastnit hry se může každý, kdo je zaregistrovaným uživatelem na serveru Lopuch. Další informace o hře a přidruženou diskusi je možno nalézt v klubu Krabice Živých na tomtéž serveru.


II. Pravidla hry

1. Každý účastník hry (dále jen hráč), si pro sebe sepíše seznam dvaceti dosud žijících lidí, u kterých předpokládá, že během jednoho roku zemřou. Tyto osoby budeme nazývat nominace. Jednu ze svých dvaceti nominací si může každý hráč označit žolíkem.

2. Takto sestavené seznamy musí hráči odeslat jednomu z moderátorů hry do pošty na diskuzním serveru Lopuch dříve než hra začne (viz IV. Harmonogram).

3. Za každou úspěšnou nominaci (nominovaná osoba umře v průběhu hry, bere se v potaz místní čas vzhledem k místu úmrtí) získává hráč bod.
3a. Byla-li tato nominace navíc označena žolíkem, získává hráč ještě jeden prémiový bod navíc.

4. Dosáhnou-li někteří hráči 21 bodů, končí hra jejich vítězstvím před časovým limitem.
4a. Dosáhnou-li někteří hráči 20 bodů (a nemají žádnou nominaci označenou žolíkem a zároveň hra ještě neskoničla podle bodu II.4), končí hra jejich vítězstvím před časovým limitem.

5. Pokud skončí časový limit, stává se vítězem ten, kdo má nejvyšší počet bodů. Pokud je takových hráčů více, přichází na řadu náhlá smrt.


III. Náhlá smrt

1. Náhlé smrti se účastní jen ti hráči, kteří měli v době konce řádné hrací doby (viz IV. Harmonogram) shodně nejvíce bodů.

2. Vítězem hry se stávaji ti hráči, kteří zaznamenají v průběhu náhle smrti první bod.


IV. Harmonogram

1. Nominace (viz bod II.1) pro ročník *2005 †2006 je již možno zasílat.

2. Nominace přijaté nejpozději do půlnoci 9.9.2005 lopušího času mohou obsahovat takzvané náhradníky.

Mezi posledním dnem, kdy je možno posílat nominace, a prvním soutěžním dnem, je lhůta (takzvaná karanténa), která zabraňuje nominaci náhlých horkých favoritů (téměř úspěšný pokus o atentát a podobně), ta by pochopitelně zvýhodňovala ty hráče, kteří s nominací otálejí a přiznejme si to, rovněž byla poněkud nesportovní, hrdý soutěžící se přeci nespokojí s kdejakým easykillem. Jelikož však ne všichni nominovaní musí pobyt v karanténě přečkat, je možno si k nominaci přidat náhradníky, kteří zaujmou místa nominovaných, v případě jejich ulití.

Do tohoto data je také možno kandidátku měnit, ať už vlastní nominované, žolíka, tak i náhradníky.

3. Nominace přijaté nejpozději do půlnoci 16.9.2005 30.9.2005 lopušího času budou zařazeny do hry. Ale už nemohou obsahovat náhradníky. Do tohoto data je také možno kandidátku měnit, ale pouze vlastní nominované a žolíka, pokud na kandidátce nějací náhradníci byli, budou touto změnou vymazáni.

4. Od 17.9 2005 následuje předstartovní karanténa.

5. 30.9.2005 Poslední soutěžní den ročníku *2004 †2005.

6. 1.10.2005 První soutěžní den ročníku *2005 †2006.

7. 30.9.2006 Poslední soutěžní den ročníku *2005 †2006.


V. Dodatky

A. Hru mohou hrát i moderátoři.
B. Nominace musí být takové, aby moderátoři mohli snadno ověřit úmrtí nominovaných osob.
C. Konečné slovo v otázce nominace mají moderátoři, pokud máte pochyby ohledně platnosti své zamýšlené nominace, tak se jich raději zeptejte.
D. Moderátoři mají rovněž konečné slovo v případě, že případnou spornou situaci pravidla hry neřeší.