Pravidla hry "Krabice živých" ročník *2004 †2005

1. Každý, kdo se chce hry zúčastnit, si pro sebe sepíše seznam dvaceti dosud žijících lidí.
2. Nejpozději do 26.9.2004 všichni hráči pošlou své seznamy jednomu z moderátorů do pošty na diskuzním serveru Lopuch.
3. Pokud seznam dorazí do půlnoci 24.9.2004, může obsahovat náhradníky pro případ předčasného vyskočení jednoho z nominovaných z krabice.
4. Ze seznamů došlých do půlnoci 26.9.2004 se vypracuje tabulka a od 1.10.2004 už zbývá jen trpělivě čekat a škrtat v tabulce všechny po 30.9.2004 zemřelé.
5. Pokud někomu zemře všech dvacet lidí, vyhrává.
6. Pokud se to do 30.9.2005 nikomu nepovede, stává se vítězem ten, kdo má mrtvých nejvíce.
7. V případě shody počtu mrtvých (pravidlo 6.) následuje "sudden death" (účastní se ho pochopitelně jen ti, co měli shodně nejvíc mrtvých během uplynulého soutěžního roku).
8. Sudden Death vyhrává ten, komu jako prvnímu zemře někdo další na seznamu.Dodatky

A. Moderátoři se mohou zúčastnit hry
B. Nominace musí být takové, aby moderátoři mohli snadno ověřit úmrtí těchto osob.
C. Konečné slovo v otázce nominací mají moderátoři, pokud máte pochyby ohledně platnosti své zamýšlené nominace, tak se raději zeptejte.
D. Pokud podle pravidla 5. nebo 8. je více než jeden vítěz, je více než jeden vítěz. :)